Tuyển dụng công nhân mộc và lao động phổ thông

CÔNG NHÂN CÓ TAY  NGHỀ MỘC

1. Vị trí: Công nhân có tay nghề mộc
2. Số lượng: 20
3. Lương: qua kiểm tra tay nghề tại công ty để xếp bậc và trả lương theo thỏa thuận.
4. Quyền lợi:
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ Lao Động
- Hưởng các ngày nghỉ phép năm theo chính sách và quy định của nhà nước
- Các khoản thưởng và phúc lợi khác theo quy định công ty.

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

1. Vị trí: Lao động phổ thông
2. Số lượng: 50
3. Ưu tiên: bộ đội xuất ngũ, có hộ khẩu thường trú tại huyện Duy Xuyên, Điện Bàn
4. Quyền lợi:
Được đào tạo nghề tại doanh nghiệp miễn phí.
- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Bộ Lao Động
- Hưởng các ngày nghỉ phép năm theo chính sách và quy định của nhà nước
- Các khoản thưởng và phúc lợi khác theo quy định công ty.