Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới tháng 11 năm 2014

Ngày 10/12/2014 Chi bộ công ty cổ phần Câu Lâu đã tiến hành Lễ kết nạp đảng viên mới quần chúng Trần Tấn Trang vào đảng.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Trần Tấn Trang đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng là người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Tấn Trang đã đọc lời tuyên thệ

Đồng chí Trần Tấn Trang đã đọc lời tuyên thệ

Thay mặt cấp ủy Chi bộ, đồng chí Vũ Minh Thương – Phó Bí thư Chi bộ đã nêu rõ những quyền và nghĩa vụ của người Đảng viên, phân công đảng viên tiếp tục giúp đỡ Đảng viên Trần Tấn Trang trong thời gian dự bị.