Tổ chức buổi tiệc gặp mặt thân mặt đầu năm Ất Mùi

Ngày 24/2/2014 tại Công ty cổ phần Câu Lâu – Hội đồng quản trị, Ban giám đốc công ty cùng với gần 100 cán bộ công nhân viên hiện đang làm việc tại Văn phòng, Xưởng chế biến gỗ, các ban quản lý các dự án đã tổ chức buổi tiệc gặp mặt thân mặt đầu năm Ất Mùi.
Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Đinh Quang Vinh, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã phát biểu cám ơn sự đóng góp hết sức to lớn của người lao động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2014. Động viên người lao động phát huy những thành quả đã đạt được phấn đầu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015.

anh1

Ông Phạm Anh Sỹ – giám đốc công ty cùng Ban quản đốc xưởng chế biến gỗ đã cho nỗ máy, khởi động sản xuất kinh doanh trong ngày đầu ra quân.