Tag Archives: elementum

Giới thiệu công ty

anh22

Công ty cổ phần Câu Lâu là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ công ty Nông lâm sản xuất khẩu Thu Bồn, một trong những doanh nghiệp Nhà nước hạng I được thành lập từ năm 1976 tại Quảng Nam Đà Nẵng. Với bề dầy lịch sử của doanh nghiệp kết hợp với đội ngũ cán bộ quản lý, ...