• Công ty cổ phần Câu Lâu

    Học hỏi và dám thay đổi

  • Tập thể công nhân viên Công ty Câu Lâu

    Trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có trình độ

  • SÁNG TẠO LÀ ĐAM MÊ - SẢN PHẨM LÀ TINH TẾ

    Khát vọng tạo được nhiều giá trị thích dụng và bền vững cho toàn xã hội.

Đảng

Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới tháng 11 năm 2014

Đồng chí Trần Tấn Trang đã đọc lời tuyên thệ

Ngày 10/12/2014 Chi bộ công ty cổ phần Câu Lâu đã tiến hành Lễ kết nạp đảng viên mới quần chúng Trần Tấn Trang vào đảng. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đồng chí Trần Tấn Trang đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng là người Đảng viên Đảng ...